• Informations/Contact [EN]

Advent 2019. u Muzeju grada Splita – OTVORENJE IZLOŽBE DANIELE CIKATIĆ JAVORČIĆ “PIKTOGRAFIJE”

Daniela Cikatić. Piktografije.pozivnica

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na otvorenje izložbe Daniele Cikatić Javorčić „PIKTOGRAFIJE“ u utorak, 24. prosinca 2019. godine u 11 sati u Galeriji Emanuel Vidović.

Organizator izložbe koja će biti otvorena od 24. prosinca 2019. do 2. veljače 2020. godine je Muzej grada Splita, a kustosica izložbe Nela Žižić.

Daniela Cikatić Javorčić rođena je 1969. godine u Splitu. Diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Miroslava Šuteja. Na istoj akademiji obranila je doktorski rad pod nazivom „Umjetnička tematizacija ženskog identiteta u reklamnom oglašavanju“ te stekla akademski stupanj doktorice umjetnosti iz umjetničkog polja likovnih umjetnosti. Zaposlena je kao likovna terapeutkinja u Centru za autizam u Splitu. Osmislila je, oblikovala i kao mentor vodila pet knjiga i slikovnica svojih učenika. Priredila je niz samostalnih izložbi i izlagala na brojnim skupnim izložbama te organizirala i vodila više grafičkih radionica.

U posljednje vrijeme umjetnica se bavi pretvorbom znakova i slika koji se fabriciraju kroz tržišne vizualne komunikacije u piktograme, slikovne znakove koji svojim značenjem podrivaju smisao izvornog konteksta polazišnog znaka i slike. Na izložbi «Piktografije» upotrijebila je znakove iz suvremenog simulakruma kao polazište za promišljanje vlastitog identiteta. U prvom ciklusu, koji je naslovila „Pozdrav iz Altamire“, za dekontestualizaciju i reinterpretaciju znakova koristila je tradicionalni grafički medij, linorez, a u ciklusu „Samoj sebi“ medij masovne komunikacije, digitalnu fotografiju. Radovima u linorezu istraživala je potencijal simboličkog jezika slike za prenošenje složenih unutarnjih stanja i znakovima koji su izvučeni iz svog izvornog konteksta oblikovala vlastito slikovno pismo, svoju intimnu piktografiju. Ciklusom fotografija koje prikazuju crteže/znakove prislonjene na njeno tijelo zabilježila je proces pretvaranja znakova u semantičke vodiče kroz neku vrstu njenog vizualnog dnevnika.

 

Uz najljepše želje za ove blagdane, radujemo se Vašem dolasku!

Muzej grada Splita