• Informations/Contact [EN]

CRTICA O CRKVI SV. BARBARE

barbara----

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana nalazila se s južne strane crkve sv. Roka. Prema sačuvanim fotografijama na pročelju se isticao nadvratnik, dok je iznad bio okrugli kasnogotički prozor. Na temelju sačuvanoga natpisa na nadvratniku izgradnja se datira u 1469. godinu. Na vrhu je bio zvonik na preslicu s trima otvorima.

Nakon prelaska bratovštine topnika u  crkvu 1770. godine postala je poznatija pod imenom zaštitnice bratovštine sv. Barbare. Tada na pročelje crkve bratimi postavljaju kip svoje zaštitnice koji se prije toga nalazio iznad ulaza crkve sv. Mihovila in ripa maris. Crkva i zvonik srušeni su 1880. godine zbog radova na zvoniku katedrale, a pročelje se održalo do 1922. kada je srušeno. Ostatci nadvratnika i prozora preneseni su u Arheološki muzej na dan sv. Sebastijana.

 

Ostale zanimljivosti o crkvama unutar splitskih baroknih bedema možete saznati na izložbi Crkve u staroj jezgri grada Splita autorica Marije Plazibat i Vedrane Supan. Izložba je postavljena u Galeriji Muzeja grada Splita u Dioklecijanovoj ulici te se može pogledati do kraja lipnja 2019. godine.

 

Radujemo se Vašem dolasku na izložbu!