• Informations/Contact [EN]

Kultura ili zabava? Turisti u povijesnoj jezgri Splita u 2013.

Tko posjećuje povijesnu jezgru Splita? Što motivira turiste na posjet i što rade tijekom boravka u Splitu? Koliko im je pritom važna kultura a koliko zabavni sadržaji? Koliko turisti znaju o Splitu prije dolaska u grad a koliko nauče na licu mjesta?

Ovo su tek neka od pitanja na koja će pokušati odgovoriti prezentacija rezultata istraživanja koje je u povijesnoj jezgri tijekom ljeta 2013. proveo Znanstveni tim Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita. Riječ je o anketnom istraživanju turista u povijesnoj jezgri Splita, provedenom u dva vala (sezona i posezona), te istraživanju muzejskih posjetilaca (provedeno na prijelazu srpnja u kolovoz).

Odgovori na postavljena pitanja važni su ne samo zbog razvijanja turističke djelatnosti, nego prvenstveno zbog budućnosti povijesne jezgre i grada Splita općenito. Riječ je, naime, o najvažnijem razvojnom resursu kojim grad raspolaže i na kojem može temeljiti svoju budućnost. Razumijevanje profila turista koji posjećuju jezgru važno je zbog budućeg usmjeravanja turističkih trendova na način da omoguće dostojan život stanovništvu u jezgri, uz istodobno profiliranje razvoja grada u smjeru održivosti.

Za razliku od redovitog prikupljanja podataka o duljini boravka i potrošnji turista, provedeno istraživanje smjeralo je prvenstveno dobiti širu, sociološku sliku o profilu turista koji posjećuju gradsku jezgru. Rezultate istraživanja javnosti će prezentirati mr. sc. Mirko Petrić, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i Ivan Puzek, mag. soc. Komentarom ekonomskih aspekata turističke djelatnosti u jezgri u raspravu će se uključiti i prof. dr. sc. Lidija Petrić.


Što: Javna prezentacija rezultata istraživanja profila turističkih posjeta Splitu 2013.
Tko: Znanstveni tim Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita
Gdje: Muzej grada Splita (Svečana dvorana Papalićeve palače)
Kad: ponedjeljak, 10. II 2014 u 18h