• Informations/Contact [EN]

Muzej grada Splita – jedan od dva najposjećenija muzeja u Hrvatskoj

Unutarnje dvorište Muzeja grada Splita

Posjećenost hrvatskih muzeja u 2019. – 5,2 milijuna posjetitelja

Hrvatski muzeji u 2019. godini zabilježili su 5.235.765 posjetitelja, 1.554.025 ili 29,6 % u državnim muzejima i 3.681.740 ili 70.4 % u muzejima drugih osnivača – sve ukupno 211.116 manje nego 2018. U anketi koju je proveo Muzejski dokumentacijski centar od 160 muzeja upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja dobiveni su podaci od 134 muzeja, što predstavlja odaziv od 83 %, a na poziv se odazvalo i 12 muzeja koji se ne nalaze u Upisniku, ali su dio MDC-ovog Registra muzeja, galerija i zbirki u RH.

Najposjećeniji muzej i ove je godine Arheološki muzej Istre sa 575.294 posjetitelja, na drugom je mjestu Muzej grada Splita sa 389.814 i povećanjem u odnosu na prošlu godinu od 66.196 posjetitelja, a Galerija Klovićevi dvori je na trećem mjestu sa 353.262 posjetitelja. Dubrovački muzeji na četvrtom su mjestu sa 234.457 posjetitelja i povećanjem od 63.024 u odnosu na 2018., a Muzeji Hrvatskog zagorja (265.706) na petome mjestu uz povećani posjet od 31.404 posjetitelja.

Među najposjećenijima su tradicionalno muzeji kojima rekordne posjetiteljske brojeve donose najpoznatiji antički spomenici u Hrvatskoj Arheološkom muzeju Istre Arena, dislocirana zbirka u sastavu tog muzeja, a Muzeju grada Splita Dioklecijanovi podrumi koji su ovome muzeju dani na upravljanje 2014. Galeriji Klovićevi dvori koja je na izložbama održanim u svojim prostorima imala 30.754 posjetitelja 280.000 donijele su manifestacije koje se održavaju na Gornjem gradu. Među devet muzeja koji su imali više od sto tisuća posjetitelja ove su godine Tehnički muzej Nikola Tesla (194.850), Arheološki muzej Zadar (121.418), Muzej prekinutih veza (111.798) i Muzej Mimara (101.671).

Prema kategorijama koje pratimo najveći je porast zabilježen kod posjeta stalnim postavima koji je od 2018. porastao za 200 tisuća čemu je dobrim dijelom pridonio porast stranih turista u toj kategoriji od 160 tisuća. Kad se pogledaju pojedinačne tablice čak i najjači, nacionalni muzeji posjet stalnim postavima broje u rasponu od pet do 20 tisuća, a jedino se Tehnički muzej Nikola Tesla izdvaja sa 103 tisuće posjetitelja samo u stalnome postavu. Najveći pad zabilježen je kod povremenih izložbi sa 1.193.435 na 752.002 posjetitelja, no on nije zabrinjavajući jer je prošlogodišnji skok bio posljedica 400.000 posjetitelja koje jedan muzej nabrojao po trgovima više gradova.

Ono što jest zabrinjavajuće je kontinuirani pad edukacijskih programa koji su od 264.739, koliko je korisnika zabilježeno u 2016., u samo tri godine pali na 136.582 ili za 51,5% posto. Broj djece i mladih u muzejima također nastavlja lagani pad. Predškolski uzrast je sa 56.366 u 2018. pao na 41.538 djece u prošloj godini, broj posjeta učenika osnovnih škola se čak malo digao (za četiri tisuće) na 540 tisuća, a broj srednjoškolaca je u posljednje dvije godine pao za 25 tisuća (120.836 u 2019.).

Odluka kojom su iz projekta “Posjet učenika osmih razreda Vukovaru” Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture pometeni iz obaveznog u fakultativni dio programa, ta su dva neizrecivo važna muzeja i u 2019. nastavila gubiti posjetitelje. Od 40.000 učenika osnovnih škola koji godišnje posjete Memorijalni centar Domovinskog rata samo je trećina posjetila Gradski muzej Vukovar, muzej i simbol razaranja hrvatske kulturne baštine u Domovinskom ratu. Gradski muzej Vukovar je s 2017. na 2018. zabilježio pad sa 30 na 17 tisuća učenika da bi posjet učenika u 2019. dodatno pao na 15.800. Muzej vučedolske kulture u dvije je godine ostao bez 20 tisuća učenika osnovnih škola – od 40 tisuća u 2017. na 23.400 u 2019.

Broj posjetitelja stalnog postava Spomen područja Jasenovac porastao je sa 12.224 u 2018. na 16 476 u 2019. s time da je prošle godine broj domaćih posjetitelja bio veći od broja posjeta stranih turista koji najčešće grupno dolaze iz Slovenije (19), Italije (17), SAD-a (12), Srbije (10) i Bosne i Hercegovine (7). U svim kategorijama učenika i mladih u 2019. je u Jasenovcu bilo tek 607 posjetitelja što je ipak porast kada znamo da je mladih 2017. bilo svega 82. Prošle godine školskih grupa iz Hrvatske bilo je 17 dok su iz inozemstva stigle 23 školske grupe većinom iz Italije. Te bi se brojke mogle promijeniti jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove godine uz Dan sjećanja na holokaust osiguralo sredstva i pozvalo osnovne i srednje škole da u kurikulume uvrste i posjet Spomen području.

Broj posjeta stranih turista ove je godine porastao za gotovo 200 tisuća, no zabilježeni broj od 1.228.216 turista ne odgovara stvarnoj situaciji jer pojedini muzeji i dalje ne vode evidenciju posjeta turista, a među njima su i ove godine primjerice Dubrovački muzeji, Hrvatski muzej turizma, kao i Muzej Apoksiomena “pokretač cjelogodišnjeg turizma” na Lošinju.

Posjet manifestacijama, otvorenjima, promocijama i akcijama koji je od 2016. sa 206 tisuća skočio na 675 tisuća 2018. ili za 228 % pao je u 2019. za 50.000. U toj kategoriji najjači su Klovićevi dvori sa svojih 280.000 koje upisuju zahvaljujući Festivalu svjetla i Adventu u Klovićevim dvorima. Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja u 2019. bilježe pad – Noć muzeja sa 216 tisuća 2018. na 169.314 prošle godine, a Međunarodni dan muzeja sa 16.771 na 15.940 u 2019.

Sudeći prema brzini kojom smo ove godine uspjeli prikupiti respektabilan odaziv (82%) na anketu te smanjenom broju kreativnih načina prikupljanja stotina tisuća posjetetitelja po kolodvorima i “peškarijama” – odnos naše muzejske zajednice prema muzejskoj statistici počeo se mijenjati. Statistika posjetitelja jest zrcalo našeg odnosa prema onima za koje radimo, ali istovremeno, s jedne strane vrlo egzaktna podloga za promišljanje prioriteta ustanova, a s druge čvrsta podloga za razgovor s osnivačima. (Maja Kocijan)

Zbirnu tablicu posjeta hrvatskim muzejima u 2019. možete pogledati na mrežnim stranicama MDC-a.

 

Izvor/objavio: MDC – Zagreb