• Informations/Contact [EN]

Obradujte najbliže i darujte im katalog i suvenire izložbe Velo misto i njegova fontana!

Fontana suveniri

Izložba Velo misto i njegova fontana pobudila je veliki interes naših sugrađana. Izložbu prate i prigodni katalog i suveniri koji se mogu kupiti na recepciji Muzeja grada Splita. Metalni magnet s prikazom Monumentalne fontane vješto je izradila umjetnica Julijana Rodić Ozimec koja djeluje pod umjetničkim imenom JoR.
Cijena kataloga izložbe: 35 kn
Cijena magneta: 50 kn