• Informations/Contact [EN]

Turizam i kultura: Muzejski posjetitelji u Splitu u 2013. godini

Što: Javna prezentacija rezultata istraživanja profila muzejskih posjetilaca u Splitu u ljeto 2013.

Tko: Znanstveni tim Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita

Gdje: Muzej grada Splita (Svečana dvorana)

Kada: ponedjeljak, 24. II 2014. u 18h

Što posjetitelji muzejskih prostora u Splitu misle o atraktivnosti ovih prostora, čime su zadovoljni, a što misle da bi trebalo poboljšati? Kako turisti vide muzeje u gradu koji je i sam živuća baština i vrijedan spomenik kulture? Kakve se moguće pouke za kulturnu politiku grada i daljnje profiliranje turističke ponude mogu formulirati na osnovu rezultata anketnog ispitivanja muzejskih posjetilaca provedenog između 27. VII – 3. VIII 2013. na kvotnom uzorku od 350 posjetilaca splitskih muzeja?

Odgovore na ova pitanja pokušat će pružiti prezentacija rezultata spomenutog istraživanja, koje su proveli Znanstveni tim Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i agencija Ipsos Puls.

Uz raspravu o temama specifičnim za muzejsku tematiku, razmotrit će se i koliku važnost ona ima za različite tipove turista koji posjećuju Split, s obzirom na njihovu dob, nacionalnost  i kupovnu moć. No, u središtu rasprave bit će kulturna i obrazovna uloga koju muzeji primarno obavljaju, pa i onda kad se promatraju kao turistička atrakcija.

Rezultate istraživanja javnosti će predstaviti članovi Znanstvenog tima Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita  mr. sc. Mirko Petrić i prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović.