• Informations/Contact [EN]

Povijest muzeja

Počeci muzejskog djelovanja i sabiranja spomeničke baštine u Splitu povezani su uz Papalićevu palaču gdje je danas smješten Muzej grada Splita. Krajem 15. i početkom 16. stoljeća u toj reprezentativnoj gotičko-renesansnoj palači, koja je pripadala splitskoj plemićkoj obitelji Papalić, nalazila se zbirka antičkih kamenih spomenika iz Salone. Marko Marulić i Dmine Papalić obilazeći solinske ruševine sakupljali su i proučavali antičke natpise koje je Papalić dao uzidati u dvorište svoje palače. Ulomci su ostali na tome mjestu sve do 1885. godine, kada je veći dio prenijet u zgradu Arheološkog muzeja kod Srebrnih vrata.

Od 1925. godine, uz veliku čitaonicu i ostale prostore, osposobljava se na drugom katu, u dvjema sobama palače Bernardi, Muzejsko-historijsko odjeljenje koje će prerasti u samostalnu ustanovu. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja.

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej je svečano otvoren javnosti 1952. godine s djelomičnim postavom koji je obuhvatio povijest splitske autonomne komune i mletačke vladavine, dok je u prizemlju bilo izloženo oružje koje se koristilo u obrani grada. Od 1960. do 1979. godine ravnatelj je Duško Kečkemet, poznavatelj splitske povijesti i umjetnosti te pokretač vrijednih edicija i stručnih publikacija.

Od 1984. godine počinje generalna sanacija i proširenje muzejskog sklopa, koja završava 1992. godine kada se prvi put u svojoj povijesti muzej otvara javnosti cjelovitim stalnim postavom. Prvi put od nastanka muzeja 1915. godine bilo je moguće izložiti fundus koji prezentira kulturno-povijesnu baštinu grada.

U sklopu muzeja nalazi se Galerija Emanuel Vidović, posvećena najznačajnijem splitskom slikaru 20. stoljeća i jednom od najistaknutijih protagonista hrvatskog modernog slikarstva.