• Informations/Contact [EN]

Marketing

 

Marketing je jedna od djelatnosti u poslovanju muzeja i veoma je važan za razvijanje odnosa s najširom javnošću, te kao sredstvo promicanja muzejskih aktivnosti i programa u svrhu prezentacije i promocije cjelokupne djelatnosti Muzeja grada Splita.

Prilagodba suvremenim muzejskim potrebama, novi oblici promidžbe i oglašavanja kako bi muzejsku djelatnost što više približili svim dobnim skupinama korisnika. Novi pristup prezentaciji muzejskih usluga i projekata privlači postojeće i nove korisnike kojima ćemo i na ovaj način „ispričati priču o povijesti grada“ i predstaviti kulturnu baštinu Grada Splita koja se nalazi u Muzeju grada Splita, a sve s ciljem poboljšavanja cjelokupne kulturne ponude kako u Gradu Splitu tako i u Republici Hrvatskoj.

 

Daniela Jeličić, mag.oec
Voditeljica marketinga Muzeja grada Splita
Muzej grada Splita
Papalićeva 1
21 000 Split
tel. 021/669-346
e-mail: daniela.jelicic@mgst.net

 

 

 

 

Prostori

Svečana dvorana Papalićeve palače

 

 

 

Lođa i dvorište Muzeja grada Splita

 

Dvorana za povremene izložbe (Papalićeva 1)

 

Galerija Muzeja grada Splita (Dioklecijanova bb)

 

Atrij Galerije Emanuel Vidović

 

Dvorane za povremene izložbe Galerije Emanuel Vidović

Usluge

Ponuda Muzeja grada Splita odnosi na individualne i organizirane grupne posjete stalnom postavu Muzeja grada Splita i Galeriji Emanuel Vidović te  posjete studenata, učenika i djece. Obuhvaća i stručna vođenja na hrvatskom te drugim jezicima kao i individualni i organizirani grupni posjet pedagoško-edukativnim radionicama te uvide u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja grada Splita.

U ponudu Muzeja grada Splita uključena je i usluga korištenja prostora za razna događanja (kongresi, predavanja, predstavljanja knjiga, prijama, konferencija za tisak i dr.) u reprezentativnoj Gotičkoj dvorani, dvorani za povremene izložbe, terasi te lođi i dvorištu Muzeja grada Splita. Postoji mogućnost korištenja tehničke opreme (video i audio oprema).
LINK- Upit za korištenje prostora Muzeja grada Splita

Vezano za realizaciju izložbi u prostoru dvorane za povremene izložbe (Papalićeva 1) i izložbenom prostoru u Galeriji Muzeja grada Splita (Dioklecijanova ulica), temeljem ugovora o korištenju prostora, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: zamolbu organizatora, životopis autora, preslike radove koje se želi izlagati snimljene na CD/DVD mediju (smanjene jpg formate), vizualne materijale (foto/video dokumentaciju ukoliko su radovi već izlagani), kontakt (e-mail adresu, telefon i adresu).  Mogu se organizirati samostalne i skupne izložbe. Prijedlozi se mogu dostaviti na adresu Muzej grada Splita, Papalićeva 1(s naznakom ‘za izlaganje’), 21000 Split i to poštom, e-mailom na adresu: muzej-grada-st@st.htnet.hr ili osobno na muzejsku recepciju. Prispjele prijave pregledava i odabire Povjerenstvo za korištenje prostora Muzeja grada Splita. Nepotpune prijave se ne razmatraju, a prispjela dokumentacija se ne vraća. Po prihvaćanju zamolbe za izlaganje zainteresirani će biti obaviješteni o uvjetima korištenja prostora.

Za korištenje usluge uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja grada Splita potrebno je ispuniti obrazac – zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije.
LINK – Obrazac – Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije Muzeja grada Splita

 

Za sve detaljnije upite kontakt osoba je:

Daniela Jeličić, mag.oec
Voditeljica marketinga Muzeja grada Splita
Muzej grada Splita
Papalićeva 1
21 000 Split
tel.     021/669-346
e-mail: daniela.jelicic@mgst.net