• Informations/Contact [EN]

Danas Vam donosimo priču o crkvici Sv. Mihovila….

sv. Mihovil-paint

Crkva sv. Mihovila in ripa maris

Prvi splitski nadbiskup Ivan Ravenjanin, prema A. Cutheisovoj kronici iz 1348. godine, utemeljio je u VII. stoljeću crkvu sv. Mihovila in ripa maris. Sagrađena je neposredno izvan zapadnoga zida Palače, u blizini porušene jugozapadne ugaone kule. Toponim in ripa maris veže se uz smještaj crkve na prostoru koji se u ranosrednjovjekovnom razdoblju nalazio na mjestu gdje je more najdublje zadiralo u kopno južne splitske uvale. U XI. stoljeću splitski nadbiskup Lovre crkvu ustupa samostanu sv. Stjepana u Splitu, a o njezinoj važnosti u kasnome srednjem vijeku svjedoči i narudžba izrade glasovitoga Hrvojeva misala. Početkom XX. stoljeća crkva je srušena zbog trošnosti, dok su sustavna arheološka istraživanja sedamdesetih godina prošloga stoljeća iznjedrila na vidjelo temeljne ostatke crkve iz dviju različitih predromaničkih faza. U ranoj predromaničkoj fazi (VII. – VIII. stoljeće) imala je oblik jednostavne jednobrodne građevine sa širokom polukružnom apsidom na istočnoj strani, dok je u drugoj fazi, u IX. stoljeću, proširena i produžena do zapadnoga zida Palače unutar kojega je udubljena apsida pravokutnoga oblika. Tijekom navedenih istraživanja, iz prve faze gradnje crkve, otkrivena je oltarna mramorna menza i dva ulomka kamene transene polukružnoga prozora. Oba ulomka sastavni su dio prozorske kamene rešetke prošupljene lučnim arkadama. Oltarna mramorna menza, koja također pripada prvomu liturgijskom namještaju predromaničke crkve iz VII. stoljeća, pronađena je u sekundarnoj ulozi poklopnice grobnice unutar baroknoga pločnika. Gornja profilirana strana menze ukrašena je motivom križa proširenih krakova u obliku hasta, klesan u ranokršćanskoj tradiciji, dok se na donjoj plohi nalazi pravokutno udubljenje za nasad oltarnoga stupa. Uz oltarnu menzu kao spolija u baroknome pločniku ukomponirani su ulomci ploče kasnoantičkoga sarkofaga i više ulomaka elementa predromaničke oltarne ograde, što potvrđuje da se u baroknome razdoblju ponovno intenzivira njihova uporaba u novim gradnjama i pregradnjama.

 

Više o svim crkvama možete saznati na izložbi “Crkve u staroj jezgri grada Splita” koja će biti svečano otvorena 3. svibnja 2019.  u 10,00 sati u Galeriji Muzeja u Dioklecijanovoj ulici.