• Informations/Contact [EN]

AUDICIJA ZA ULOGE INDIJANE JONESA I LARE CROFT

MUZEJ GRADA SPLITA
RASPISUJE
A U D I C I J U
za uloge INDIJANE JONESA I LARE CROFT
„U POTRAZI ZA BLAGOM CARA DIOKLECIJANA“

Uvjeti:
– Aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika
– Pristao izgled i izvrsne psihofizičke osobine.
Prednost imaju kanidati koji imaju iskustva u radu sa djecom.
Muzej grada Splita, od ove turističke sezone nudi novi turistički proizvod, klasičnu potragu za blagom. Za pomoć „U potrazi za blagom cara Dioklecijana“ angažirali smo dvoje najpoznatijih svjetskih arheologa, Indijanu Jones i Laru Croft. Cijela se potraga odvija u Dioklecijanovim Supstrukcijama kroz nekoliko nivoa i uz pomoć Putovnice kroz povijest Muzeja grada Splita.
Prijave za Audiciju se primaju do 10. 3. 2016. godine na recepciji MGS-a, Papalićeva 1. Prijava treba sadržavati puno ime i prezime, datum rođenja, kratki životopis, broj telefona te e-mail adresu.
Audicija će se održati 11. 3. 2016. s početkom u 11 sati u prostorijama MGS-a.

PONUDITE NAM SVOJE VIĐENJE JEDNOG OD DVAJU LIKOVA I UVJERITE NAS DA STE VI ONAJ PRAVI KOJEG TRAŽIMO!!!