• Informations/Contact [EN]

Obavijest o radnom vremenu za 15. srpnja 2018.

U nedjelju, 15. srpnja 2018., prostori Muzeja grada Splita će raditi prema slijedećem rasporedu:
-Muzej grada Splita (Papalićeva palača) do 16:00 sati
-Galerija Emanuel Vidović do 16:00 sati
-Podrumi Dioklecijanove palače do 19:30 sati