• Informations/Contact [EN]

Saznajte više o IZLOŽBI MLETAČKI KAŠTEL U SPLITU koja će u studenom biti otvorena u Muzeju grada Splita

2 objava - foto

 

Izložba Mletački kaštel u Splitu prezentira splitski kaštel kroz vrijeme i u raznim povijesnim okolnostima. Spoznaje o kaštelu donosimo u povijesnom kontekstu, od razdoblja autonomne komune, uspostave i prestanka mletačke vlasti do njezina odraza na vojni i fortifikacijski karakter vladavine u Splitu.

 

Kaštel i život u njemu i s gradom predstavljamo kroz nekoliko cjelina – izdvajamo Dioklecijanovu palaču kao ladanjsku vilu i utvrđeni logor, srednjovjekovne zidine, obiteljske kule, obranu grada u Statutu, gradnju kaštela i obrambenu politiku u Libro d’oro, fortifikacijske objekte u blizini i nakon gradnje kaštela, susjedstvo kaštela i njegove razne prikaze.

 

Prezentirat ćemo dosadašnje spoznaje o Mletačkom kaštelu u Splitu, o njegovom izgledu i rekonstrukcijama, upraviteljima odnosno kamerlengu i kaštelanu, sastavu i broju vojne posade, o naoružanju i opremi, a obuhvaćen je i duhovni život u sklopu utvrde.

 

Od brojnih eksponata na izložbi izdvajamo nadvratnik s gradskih vrata, statue mletačkog zapovjednika Leonarda Foscola, kapitel s Voćnog trga i razne oznake istog trga na kojem se i danas nalazi Velika kula, kako su je u Splitu zvali Torjun ili Turiun, najbolje sačuvani dio Mletačkog kaštela.

 

Nalazi  pronađeni tijekom arheoloških istraživanja 2012. godine u zdencu izvorske vode dubokom četiri metra, kao što su keramičke posude, ulomci stakla, pa čak i češalj, uz organske ostatke biljnog i životinjskog porijekla, stvaraju potpuniju sliku života nekadašnjih korisnika istraženog prostora Velike kule.

 

Na izložbi Muzeja grada Splita, uz ostalu muzejsku građu, navedeni arheološki nalazi bit će prvi put predstavljeni javnosti.

 

Pratite naše objave na webu i društvenim mrežama…