• Informations/Contact [EN]

Suveniri inspirirani monografskom izložbom “Emanuel Vidović – pasatist i modernist”

Vidović - suveniri

Stigli su nam suveniri inspirirani monografskom izložbom “Emanuel Vidović – pasatist i modernist”. Lepeze, magnete i puzzle ćete moći kupiti na recepcijama Galerije Emanuel Vidović i Muzeja grada Splita.