• Informations/Contact [EN]

U Muzeju grada Splita uskoro izložba Mletački kaštel u Splitu – na izložbi predstavljamo i arheološka istraživanja Kule na Voćnom trgu 2012. godine

zdenac

Najznačajnije otkriće je zdenac s izvorom žive vode…

 

Najznačajniji nalaz u unutrašnjosti Kule je otkriće zdenca s izvorom žive vode. Uz cisternu, koja je vjerojatno bila sastavni dio kaštela, jedan od načina vodoopskrbe objekta bila je upravo ova uspjela kaptaža podzemnog izvora izvedena izvanrednom graditeljskom tehnikom. Zdenac dubok četiri metra vrlo je kvalitetno obzidan kamenom pri čemu se pomno vodilo računa o dotoku i izljevu izvorske vode. Praćenjem razine vode u zdencu utvrđeno je da se ona zadržava na konstantnoj razini od 2,55 – 2,65 m od vrha zdenca. Rezultati provedene analize vode pokazali su da je voda izvorska.

Osim navedenih arhitektonskih ostataka zdenca i temelja Kule, tijekom istraživanja pronađeni su brojni pokretni arheološki nalazi, a osobito mnogo keramičkih ulomaka. Pronađeni su ulomci grubog i glaziranog stolnog posuđa, lule, stakleni, metalni, koštani predmeti te topovske kugle od kamena i metala. Osobito su zanimljivi organski ostatci biljnog i životinjskog podrijetla poput sjemenki voća i povrća, kosti raznih životinja, riblje kosti te razne vrste školjki i puževa.

Nalazi upućuju na to da se kuhinja i mjesto blagovanja hrane nalazilo neposredno blizu zdenca u koji su odlagani ostatci hrane i posude kao i na prehrambene navike stanovnika kaštela. Uz povijesne izvore oni stvaraju potpuniju sliku života korisnika istraženog prostora.

 

I dalje nas pratite na webu i društvenim mrežama…