• Informations/Contact [EN]

Restauracija

Radionica za keramiku, metal i staklo

Radionica je smještena u prizemlju Muzeja i ima 30m2. Opremljena je radnim pultom u sklopu kojeg se nalaze dvije veće kade za ispiranje i čišćenje metala i keramike. Dodatnu opremu čine dvije ultrazvučne kade, ispravljač struje, sušionik, elektromotor za četkanje i poliranje, mikropjeskarnik za manje predmete. Dosadašnji rad radionice temeljio se uglavnom na predmetima nearheološkog porijekla: oružje, numizmatika, upotrebni i ukrasni predmeti od metala, keramike i stakla. U zadnjih nekoliko godina radionica povremeno prima i nadzire rad vanjskih suradnika za obradu arheološkog materijala s arheoloških lokaliteta u gradu Splitu u kojima sudjeluje ili koje vodi Muzej grada Splita (npr. Manuš, Hrvojeva ulica – kuća Andrić, Alešijeva ulica, Zlatna vrata, Dominikanski samostan sv. Katarine).

Mirko Gelemanović, viši restaurator

Radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu

Radionica u kojoj rade dva muzejska restauratora djeluje u okviru restauratorske djelatnosti Muzeja grada Splita. U radionici se obavljaju restauratorsko-konzervatorski zahvati, poslovi preventivne zaštite, poslovi pripreme predmeta za izlaganje i objavu te ostali poslovi vezano za zaštitu predmeta i zbirki u muzejskim čuvaonicama, stalnom postavu Muzeja grada Splita i Galerije Emanuel Vidović te povremenim izložbama. Rad radionice odnosi se prvenstveno na zaštitu predmeta iz fundusa Muzeja, a prema potrebi i na vanjske predmete. O izvedenim radovima izrađuje se pisana i foto dokumentacija uz vođenje evidencije u računalnom progamu S++ vezano za konzervatorsko-restauratorske postupke.

Marija Marković, viša restauratorica

Josip Miljak, viši restaurator

Radionica za tekstil

U radionici za tekstil obavljaju se poslovi preventivne zaštite i konzervatorsko-restauratorski zahvati na tekstilnim predmetima iz fundusa Muzeja grada Splita  kao i na vanjskim predmetima, a poslovi se obavljaju u svrhu izlaganja i objave.
Radionica djeluje od 2005. godine i od tada se postupno oprema. Poslovi obuhvaćaju radove preventivne zaštite, restauracije, istraživačke radove – mikroskopiranje, vođenje fotografske i pisane dokumentacije o predmetu uz evidenciju konzervatorsko-restauratorskih radova u računalnom programu S++.
Zaštita predmeta osim samog konzervatorsko-restauratorskog zahvata obuhvaća preporuke za izlaganje i čuvanje predmeta uz navođenje svih potrebnih uvjeta za navedene svrhe. U radionici se obavljaju radovi na raznorodnim predmetima: predmeti sakralne uporabe, predmeti svjetovne upotrebe kao što su odjeća, kostimi i pribor, obuća građana, svakodnevni starinski tekstilni predmeti pokućstva, čipka, amblemi i zastave.

Dina Vuletin Borčić, viša restauratorica