• Informations/Contact [EN]

Prapovijest

Kamene sjekire, odljev, 3. tisućljeće pr. K.

Bakreni nalazi, odljev, kraj 3. ili poečtak 2. tisućljeća pr. K.